Home | Autentificare     
Experior Logo

Segment orientat. Vectori legati. Vectori legati echipolenti


Autor: Iulia Liberis
Descriere: articol pentru Clasa a IX-a publicat in data de 25 Apr 2008, nivel de dificultate Dificultate.
Definitie segment orientat (vector legat), origine, sens, directie, dreapta support, lungime, vectori legati echipolenti, vector liber, vector nul, relatia de echipolenta. Aplicatii. Proprietatile relatiei de echipolenta: reflexivitatea, simetria, tranzitivitatea.
Domenii: ---

Segment orientat.(Vectori legaţi).

Vectori legaţi echipolenţi. Math formula

Definiţie: O pereche ordonată de puncte Math formula se numeşte segment orientat sau vector legat şi se notează Math formula.

Punctul Math formula se numeşte origine, iar punctul Math formula se numeşte extremitate.

Observaţie: Trebuie făcută deosebirea între segmentul Math formula care este acelaşi cu segmentul Math formula şi segmentul orientat Math formula (sau vectorul legat Math formula) care este diferit de vectorul legat Math formula. Pentru Math formula, Math formula este origine şi Math formula extremitate.

Figura 1

Pentru Math formula, Math formula este origine şi Math formula extremitate.

Figura 2

Pagina 1 din 9 « Pagina anterioara        Pagina urmatoare »

Bibliografie


1. Manual pentru clasa a IX-a - Editura: Petrion