Home | Autentificare     
Experior LogoMath Logo

Conditia de paralelism a doua drepte date prin ecuatii cand se cunoaste panta


Autor: Iulia Liberis
Descriere: articol pentru Clasa a X-a publicat in data de 21 Apr 2008, nivel de dificultate Dificultate.
Doua drepte date prin ecuatii in planul cartezian sunt paralele daca si numai daca au pantele egale. Aplicatii.
Domenii: ---

Condiţia de paralelism a două drepte date prin ecuaţii când se cunoaşte panta


Fie dreapta de ecuaţie : Math formula

Se observă că punctele Math formulaşi Math formula aparţin dreptei, deoarece:

-Pentru Math formula

-Pentru Math formula

Deoarece Math formula şi Math formula aparţin dreptei Math formula de ecuaţie Math formula

dreapta Math formula admite ca vector director vectorul Math formula adică

Math formula
Fie dreptele Math formula şi Math formulade ecuaţii Math formulaşi Math formula
Dreptele Math formulaşi Math formulaadmit ca vectori directori vectorii:

Math formula

Math formula
Dreptele Math formula şi Math formulasunt paralele dacă şi numai dacă vectorii Math formulaşi

Math formula au aceiaşi direcţie, adică Math formula


Pagina 1 din 3 « Pagina anterioara        Pagina urmatoare »

Bibliografie


1. Manual pentru clasa a IX-a - Editura: Petrion si Teora