Home | Autentificare     
Experior LogoMath Logo

Functiile trigonometrice sin si cos


Autor: Iulia Liberis
Descriere: articol pentru Clasa a IX-a publicat in data de 26 Mar 2008, nivel de dificultate Dificultate.
Functiile sinus si cosinus: definitii, exemple. Marginire, periodicitate, paritate. Aplicatii.
Domenii: ---

Funcţiile trigonometrice sinus şi cosinus

Definiţie: Se numeşte funcţia sinus, funcţia definită pe Math formulacu valori în Math formulacare face să corespundă oricărui număr real Math formula numărul notat cu Math formulaobţinut prin Math formula

Math formula

Observaţie: Math formula este punctul de pe cercul trigonometric obţinut din asocierea prin funcţia Math formula a unui număr real Math formula cu un punct Math formula

Definiţia 2: Se numeşte funcţia cosinus, funcţia definită pe Math formulacu valori în Math formula care face să corespundă unui număr real Math formulanumărul Math formula, notat Math formula

Math formula

Constatăm că, dacă numărului real Math formulaîi corespunde punctul Math formula, atunci în loc de Math formulaputem scrie Math formula

Figura 1

Figura 1


Pagina 1 din 3 « Pagina anterioara        Pagina urmatoare »