Home | Autentificare     
Experior LogoMath Logo

Polinoame ireductibile, descompunerea in factori ireductibili


Autor: Dana Schiopu
Descriere: articol pentru Clasa a XII-a publicat in data de 05 Feb 2008, nivel de dificultate Dificultate.
Polinoame cu coeficienti intr-un corp. Polinoame ireductibile. Descompunerea unui polinom in factori ireductibili: existenta si unicitatea descompunerii. Teorema de caracterizare a polinoamelor ireductibile cu coeficienti in corpul numerelor complexe. . Teorema de caracterizare a polinoamelor ireductibile cu coeficienti in corpul numerelor reale. Aplicatii.
Domenii: Polinoame

POLINOAME IREDUCTIBILE.

DESCOMPUNEREA POLINOAMELOR ÎN

FACTORI IREDUCTIBILI

Fie Math formula un corp şi Math formula inelul polinoamelor de o nedeterminată cu coeficienţi în Math formula. Polinoamele inversabile din Math formula coincid cu elementele nenule din Math formula.

Definiţie: Un polinom Math formula cu Math formula se numeşte ireductibil peste Math formula dacă nu există Math formula cu Math formula şi Math formula astfel încât Math formula.

Observăm că polinomul Math formula cu Math formula este ireductibil peste Math formula dacă singurii săi divizori sunt constantele Math formula şi polinoamele Math formula. Cu alte cuvinte, un polinom Math formula nenul şi neinversabil din Math formula este ireductibil dacă din Math formula rezultă Math formula sau Math formula.

Definiţie: Un polinom din Math formula de grad Math formula care nu este ireductibil se numeşte reductibil peste Math formula.

Observaţie: Dacă un polinom Math formula din Math formula este ireductibil, respectiv reductibil, atunci Math formula este ireductibil, respectiv reductibil peste Math formula, oricare ar fi Math formula.

Exemple:

1) Orice polinom de gradul întâi Math formula, din Math formula este ireductibil peste Math formula.

2) Polinoamele de grad Math formula sau Math formula din Math formula sunt ireductibile peste Math formula dacă şi numai dacă nu au rădăcini în Math formula.

Într-adevăr, dacă Math formula este un polinom din Math formula cu Math formula şi Math formula este o rădăcină a lui Math formula, atunci conform teoremei lui Bezout, Math formula şi Math formula. Deci Math formula este reductibil peste Math formula. Invers, fie Math formula un polinom de grad Math formula sau Math formula şi să presupunem că Math formula este reductibil. Atunci Math formula are neapărat un divizor de gradul întâi Math formula cu Math formula. Rădăcina Math formula a lui Math formula va fi şi rădăcină a lui Math formula.

3) Polinomul Math formula este ireductibil peste Math formula. Dacă Math formula ar fi reductibil, el ar avea rădăcini în Math formula. Fie atunci Math formula astfel încât Math formula. Deci Math formula, de unde Math formula, contradicţie. Printr-un raţionament asemănător, rezultă că polinomul Math formula este ireductibil peste Math formula.

Totuşi polinoamele Math formula şi Math formula sunt reductibile peste Math formula.

Într-adevăr, în Math formula avem: Math formula şi Math formula

Math formula .


Pagina 1 din 8 « Pagina anterioara        Pagina urmatoare »